Thời gian mở cửa 00h:00 - 24h:00 Từ Thứ 2 đến Chủ nhật
Phone +84969158878
Email Liên hệ hoteldarlingsapa@gmail.com