Nhà nghỉ Sapa

Khach san Hai Yen Sapa (1)
Đánh giá bài viết

DANH SÁCH CHI TIẾT NHÀ NGHỈ SAPA

Nhà nghỉ Hoa Đào Sapa

Địa chỉ: Số 31 đường Xuân Viên – thị trấn Sapa – Sapa

Tel: 0203 872 606

Nhà nghỉ Victoria Sapa

Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu – thị trấn Sapa – Sapa

Tel: 0203 871 522

Nhà nghỉ Xuân Viên Sapa

Địa chỉ: đường Xuân Viên – thị trấn Sapa – Sapa

Tel: 0203 871 816

Bản đồ: 

Nhà nghỉ Bốn Mùa Sapa

Add: đường Cầu Mây – thị trấn Sapa – Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 238
Bản đồ

Nhà nghỉ Gecko Sapa

Add: đường Hàm Rồng – thị trấn Sapa – Sapa

Tel: 0203 871 504

Bản đồ

 

Nhà nghỉ Phượng Hồng Sapa

Add: đường Xuân Viên – thị trấn Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 495

Nhà nghỉ Phương Nam Sapa

Add: đường Fansipan – thị trấn Sapa – Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 256

Bản đồ

Nhà nghỉ Mường Hoa Sapa

Add: đường Thạch Sơn – thị trấn Sapa – Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 711

Nhà nghỉ Hoa Ban Sapa

Add: đường Xuân Viên – thị trấn Sapa – Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 870

Bản đồ

Nhà nghỉ Hoa Sữa Sapa

Add: đường Thác Bạc – thị trấn Sapa – Sapa – Lào Cai

Tel: 0203 871 776

Bản đồ

Nhà nghỉ Tây Hồ Sapa

Add: Đường Xuân Viên, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 224

Nhà nghỉ Chiều Sương Sapa

Add: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 919

Nhà nghỉ Đào Nguyên Sapa

Add: Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 452

Nhà nghỉ Thủy Nhung Sapa

Add: Đường Hàm Rồng, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 688

Nhà nghỉ Hương Sen Sapa

Add: Đường Cầu Mây, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 308

Nhà nghỉ Thanh Bình Sapa

Add: Đường Thác Bạc, Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 250

Nhà nghỉ Thanh Thanh Sapa

Add: Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 767

Nhà nghỉ Trường Xuân Sapa

Add: Thị trấn Sapa, Lào Cai
Tel: 0203 871 968

Nhà nghỉ Sapa vào lúc: Tháng Chín 15th, 2016 bởi admin